Щенки доступные для продажи

1.jpg

Sire: Kaminari Pride Moriko

Dam: Kaminari Pride Reika

Kaminari Pride Yurika

Kaminari Pride Yujin

1X3A7547.JPG
1X3A7550.JPG

Sire: Kaminari Praid Nadokai

Dam: Mitsuhoshi Vayuki

Kaminari Pride Shinobu

Sire: Azumazakura Go Fuen No Oka

Dam: Kaminari Pride Reina

3.jpg

Sire: Genryou Go Miyagi Komuro

Dam: Kaminari Pride Tayori